Financiar

 

Datoriile publice locale

Anexa 003 -ITL -2016 pentru declaratie impozitare teren

Anexa 001 -ITL- 2016 pentru declaratie cladiri

HCL Buget

Contul de executie al bugetului local la 31.12.2022

Registrul de evidenta a datoriei

Proiect Buget local 2023

Redeventa

Anunt

Referat

Proiect buget

Registrul de evidenta datoriei

Comisie imprumuturi locale

Cerere finantare rambursabila

Hotarare privind impozite

Referat buget

Referat

Referat

Refearat buget

Referat

Referat buget

Anunt important privind terenurile neingrijite

Referat privind bugetul local al comunei

Referat buget local

Referat privind bugetul

Proiect hotarare

Proiect hotarare

Proiect hotarare

Proiect de hotarare

Propuneri buget

CdE venituri

CdE sectiunea functionare

Raport privind activitatea desfasurata in 2020 de intreprinderile publice aflate in subordinea  UAT Comuna Soimi

Raportul privind activitatea desfasurata în anul 2019 ,de intreprinderile publice aflate in subordinea Unitatii Administrativ Teritoriale-Comuna Soimi

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare la data de 19.02.2020

Buget local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole

Raport privind activitatea pe anul 2019

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole

Contul de executie a bugetului local – Venituri la 31.12.2019

Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli la 31 12 2019-rotated

Referat privind contul de executie al bugetului local 31 12 2019-rotated

HCL Taxe si Impozite 2020

registrul evidenta